รางวัล และ ความสำเร็จ

 

 

 

"ไบโอเวกกี้.. วิตามินรวมจากผักเมืองหนาว"

อันดับ 1 ของ 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี 2555

จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นวัตกรรมเครื่องจักรผลิตอาหารพัฒนาโดยวิศวกรไทย มีคุณสมบัติสามารถเก็บสารอาหารธรรมชาติจากผักได้ถึง 80-90% หลังจากผ่านกระบวนการผลิต

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรม ด้านสังคม

จากการประกวด 7 INNOVATION AWARDS ปี 2558

ได้รับการคัดเลือกจากการทำ CSR โดยช่วยเหลือเกษตรกรทางภาคเหนือในโครงการหลวง โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

 

รางวัลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี 2560 

ในงานประกาศรางวัล Thailand Top SME Awards 2017

จัดโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

ผัดอัดเม็ด และ เครื่องดื่มสมุนไพร ไบโอเวกกี้
ได้รับคัดเลือกเป็นสินค้านวัตกรรม
ณ งาน Thaifex - World of Food Asia 2017
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560

 

 

ผักอัดเม็ด ไบโอเวกกี้
ได้รับคัดเลือกเป็น 12 อันดับสุดท้าย สินค้านวัตกรรมดีเด่น
ณ งาน SIAL Middle East 2017
จัดขึ้นที่ Abu Dhabi National Exhibition Centre, United Arab Emirates เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560

 

 

เครื่องดื่มสมุนไพร ไบโอเวกกี้

ได้รับคัดเลือกเป็น 12 อันดับสุดท้าย สินค้านวัตกรรมดีเด่น

ณ งาน SIAL Middle East 2017

จัดขึ้นที่ Abu Dhabi National Exhibition Centre, United Arab Emirates เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560

 

 

ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์จากข้าว ไบโอเวกกี้
ได้รับคัดเลือกเป็น 5 อันดับสุดท้าย การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย
สาขานวัตกรรมจากข้าวที่เป็นอาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ

People’s Choice Award - สาขา Fans’ Favorites in Creative Farming Product/Agriculture 
รางวัลขวัญใจมหาชนด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่นิยม เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอี คอมเมิร์ซที่มีการขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียโดดเด่นจนเป็นที่ถูกใจและแชร์อย่างแพร่หลาย
จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


 

รางวัลมาตรฐาน SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ
การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11
โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น
ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม
โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

 

Powered by MakeWebEasy.com