COVID19

สมุนไพรไทย ต้านไวรัส COVID-19

กรมแพทย์แผนไทยประกาศ สมุนไพรไทยมีสรรพคุณ ต้านไวรัสโควิด (Covid19) และสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงอาการป่วยได้

3 ข้อ 3 สเต็ป – เสริมภูมิ ต้านไวรัส COVID19

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเป็นเกราะป้องกันไวรัส คือวิธีที่ดีที่สุด หันมาทานผักกันเยอะๆ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง